Verduidelijkende noot bij punt 3 van het pleidooi en de petitie:Voorbije week kregen we enkele mails van bezorgde directies en leerkrachten. Daarom willen we graag even een klein woordje extra verduidelijking geven i.v.m. onze actie.


Bij navraag blijken vooral de beeldende en audiovisuele richtingen het meest getroffen door de huidige coronacrisis en de bijhorende maatregelen. Maar ook woord en dans ervaren moeilijkheden. Muziekopleidingen ervaren minder nadelen alhoewel sommige vakken met een accent op samenspel zoals ensembles, orkest, koor, etc. ook kampen met een opbouwende leerachterstand.

In ons pleidooi en onze actie is de vraag naar compensatie voor alle leerlingen (ongeacht hun DKO-opleiding) voor de opgelopen achterstand het speerpunt en de belangrijkste vraag.

Toch beseffen we dat een eenmalige compensatie voor de leerlingen vragen niet voldoende is om de noodlijdende opleidingen de komende 2 jaar te kunnen vrijwaren van nog meer verlies. 

Daarom staat er in ons pleidooi dus ook de vraag naar bevriezing van de lerarenuren voor de komende twee jaren. 

Maar dit is onze derde vraag en vooral een vraag waarvan we weten dat instellingen zoals OVSG, Denkbeeld/ Codibel en Verdi over onderhandelen met de minister.


De vraag om bevriezing is voor ons niet noodzakelijk voor alle DKO-opleidingen, integendeel. Als kunstacademies of muziekopleidingen nu groeien moeten ze alle mogelijkheden krijgen om deze groei ook volgend academiejaar te kunnen doorzetten. Maar wij vragen wel een bevriezing voor de noodlijdende opleidingen zodat deze op zijn minst status quo kunnen blijven en de moeilijkste periode kunnen overbruggen zonder te moeten inboeten in hun kwaliteit en hun aanbod.

We vragen dus niet dat de minister alle uren bevriest maar wel extra budget vrijmaakt voor hen die het nodig hebben zonder de anderen te belemmeren in hun groei. 

Dit is misschien minder genuanceerd weergegeven in ons pleidooi, maar zoals hierboven vermeld is dit een technisch aspect  dat door de betrokken instellingen ter harte wordt genomen en met veel ernst wordt opgevolgd. 


Toch was het, volgens ons, wel belangrijk om aan te geven in ons pleidooi dat we ons bewust zijn dat een eenmalige compensatie voor de leerlingen weinig uithaalt zonder een diepere structurele tegemoetkoming en dat we dus via onze actie en petitie een stem willen en kunnen geven aan zowel leerlingen, leerkrachten als directies.


Onze campagne met zijn slogans "Geef ons meer tijd" en "Half werk is geen werk" focust zich dus weldegelijk op alle leerlingen DKO die in meer of mindere mate een leerachterstand hebben opgebouwd door corona. Dat is en blijft onze belangrijkste vraag!


De problematiek van leerachterstand is DKO-breed vast te stellen en raakt elke leerling ongeacht de h-gevolge opleiding. Dit willen we als een solidaire groep naar buiten dragen op 2 eenvoudige manieren: door in grote getalen de petitie te tekenen en te delen en ons zichtbaar te maken op de sociale media!


Doe jij ook mee?